Nhận tín hiệu thị trường và giao dịch dễ dàng cùng VNSC by Finhay

Tải ứng dụng VNSC by Finhay tại đây

Tài khoản

  Đăng nhập để hiển thị thông tin

  Lịch sử giao dịch

  • Lệnh
  • Ứng trước
  • Vay
   • Vay chưa trả
   • Vay đã trả
  Số hiệu lệnhNgàyLoại giao dịchLoại lệnhGiá khớpKL khớp / KL đặtThuếPhíTrạng thái
  Close

  Not found

  Tạo danh mục

  Sửa tên danh mục

  Tạo danh mục thành công

  Đồng bộ danh mục vào tài khoản bằng cách đăng nhập tài khoản VNSC by Finhay

  icon sync

  Bạn đang có 1 danh mục chưa được đồng bộ trước khi đăng nhập

  Đồng bộ danh mục để tiếp tục sử dụng danh mục đang có trên tài khoản VNSC by Finhay.

  warning

  Bạn cần đăng nhập để thêm danh mục

  Từ danh mục thứ hai, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản VNSC by Finhay để tiếp tục được tạo danh mục